Holbæk

Nationalmuseets Center for Søfart og Maritime Håndværk søger en dynamisk og udadvendt skipper.

Danmarks maritime fortid er temaet for Søfart og Maritime Håndværk, som holder til på havnen i Holbæk. Vi sejler med gamle skibe, restaurerer dem og formidler dansk søfartshistorie med de tilknyttede håndværk, skibstømmerkunst og sømandsskab. Vi tilbyder skoleundervisningsforløb, kurser, foredrag, sejladser med vores skibe og konsulentarbejde relateret til vores virksomhed.

Arbejdsområde

Arbejdet består af sejlads og skibsarbejde samt undervisning og formidling. De primære arbejdsopgaver er at:

 • Sejle med Nationalmuseets fartøjer - primært Bonavista og Anna Møller
 • Skipperen skal også kunne afløse som styrmand på nogle sejladser
 • Formidle og undervise i traditionel sejlads og sømandskab
 • Deltage i planlægning af sejladser og undervisningsforløb
 • Være med til at vedligeholde SMS-systemer
 • Deltage i vedligehold af museets fartøjer
 • Arbejde med børn og unge - herunder maritim 10. klasse og ungdomsskole
 • Være med til at opretholde samt forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø på museets værft og skibe

Kvalifikationer

Vi søger en skipper, der har god erfaring med sejlads og vedligehold af traditionelle sejlskibe.

Da arbejdet består af delvis sejlads og delvis undervisning og formidling, søger vi en medarbejder, som er udadvendt og dygtig til at formidle og undervise. Du skal have lysten og gejsten til at inspirere og lære fra dig. Du skal være ansvarsbevidst, serviceminded og kunne kommunikere med mange typer af gæster og besøgende.

Museets formidling foregår på mange platforme - især sociale medier. Du skal derfor have flair for at arbejde med sociale medier.

Du skal være god til at koordinere dit arbejde og trives med meget forskellige arbejdsopgaver.

Du skal være i besiddelse af et kystskipperbevis, ROC, MED C, Motorpasser bevis og gyldigt sundhedsbevis.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Nationalmuseets værft på Holbæk havn. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Arbejdet består dels af arbejde i land og dels af togter og sejlads med museets skibe. Når du er i land, ligger arbejdstiden som hovedregel mandag – fredag, men ind i mellem også om aftenen og i weekenden. Togterne er primært døgntogter eller ugetogter. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til individuel kontrakt.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job◀ ogskal være museet i hænde senest fredag den 14. juni 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerleder Martin Andersen på telefon 2075 5151 eller e-mail: [email protected]

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Kilde: Jobnet.dk


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Chauffør", og befinder sig i kategorien "Kontor, handel og service".

Arbejdsstedet er beliggende i Holbæk.

Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
 • Chauffør
 • Holbæk
 • Fredag den 14. juni 2024